การใช้นวัตกรรมออนไลน์ในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน

การใช้นวัตกรรมออนไลน์ในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน ด้วยโปรแกรม Google Meet 

1. Hangouts Meet คือ แอปพลิเคชั่นสำหรับการประชุมทางวิดีโอที่ใช้ง่ายไม่มีสะดุดจาก Google ช่วยให้คุณทำงานร่วมกันและพัฒนาความสัมพันธ์กับทีมได้จากทุกที่บนโลก

2. การประชุมผ่านระบบวิดีโอคอลลักษณะการประชุมภายในองค์กรหรือสามารถประชุมภายนอกได้

3. เข้าใช้งานได้ที่ https://meet.google.com/

3. คู่มือการใช้งานของ Google Meet [ดูทั้งหมด]

4. แหล่งเรียนรู้จากภายนอก  ขอบคุณแหล่งเรียนรู้จากภายนอก Youtube.com

5. สำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Devices) แหล่งดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น Google Hangouts Meet  ดังนี้


                                                                                                            

                                                                   Android                            IOS 

คุณสมบัติของ Google Meet

1. สำหรับทำ video conference อย่างเดียว ทำ video conference ได้ถึง 250 คน

2. ใช้งานง่าย คือสร้าง meeting แล้วเชิญผู้เรียนผ่าน Invite e-mail จะจัดเก็บตารางการเรียนใน Google Calendar หรือ ส่ง link ให้นักศึกษาก็ได้

3. อาจารย์ไม่สามารถ mute เสียงทุกคนได้ (ต้องทำทีละคน หรือประกาศให้นักศึกษาทุกคน mute เสียงตนเอง)

4. ถ่ายทอดสดหน้าจอ หรือเลือกเฉพาะแอพ เช่น ถ่ายทอดเฉพาะ Power Point เป็นต้น

5. บันทึกการสอนใน Google Drive ได้ และใช้แบนวิดน้อย ได้เสียงและภาพชัดเจน

6. อาจารย์ต้องใช้ gmail ของ G Suit หรือ e-mail ที่วิทยาลัยกำหนดให้เท่านั้นจึงจะเป็นผู้สอนได้ ส่วนนักศึกษาไม่กำหนด


ขั้นตอนการใช้งาน

1. เข้าใช้งานที่เว็บ https://meet.google.com/ คลิก ลงชื่อเข้าใช้

2. โดยใช้ รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) เดียวกันกับบัญชีผู้ใช้งานจดหมาย อิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้รับจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ รูปแบบ username@go.sct.ac.th

3. เมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว จะแสดงหน้าต่างหลักของ Google Meet

4. เริ่มการประชุมหรือการเรียนการสอน โดยคลิกที่ปุ่ม เข้าร่วมหรือเริ่มการประชุมระบบจะให้ กำหนดรหัสหรือชื่อเล่นของการประชุม เสร็จแล้วคลิกปุ่ม ต่อไป

5. เมื่อคลิกเข้ามาจะแสดงหน้าจอ เพื่อเข้าร่วมการประชุมหรือการเรียนการสอน เมื่อพร้อมแล้วให้คลิกที่เข้าร่วมเลย

6. ระบบจะแสดงหน้าต่างข้อมูลรายละเอียดของการเข้าร่วมการประชุม/การเรียนการสอน หากต้องการ เชิญผู้เข้าร่วมประชุม คลิกที่ปุ่ม คัดลอกข้อมูลการเข้าร่วมแล้วส่งลิงค์ให้ผู้ที่ต้องการข้าร่วมประชุม หรือกดปุ่ม เพิ่มบุคคลใส่ชื่ออีเมล “@go.sct.ac.th” แล้วกดส่งคำเชิญ ระบบจะส่งอีเมลไปยังผู้ที่ ต้องการเข้าร่วมประชุม/เข้าชั้นเรียน

7. หากต้องการนำเสนอในที่ประชุม หรืออาจารย์จะนำเสนอ ให้คลิกที่นำเสนอทันทีโดย หน้าต่าง เป็นการนำเสนอเฉพาะโปรแกรม เพียงโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่ง หน้าจอของคุณทั้งหน้าจอ เป็นการนำเสนอทั้งหน้าจอ หากมีการนำเสนอมากกว่า 1 โปรแกรม

8. ถ้าต้องการบันทึกการประชุม/การสอน ให้คลิกที่ 3 จุด ที่มุมล่างขวามือ แล้วเลือก บันทึกการ ประชุมโดยไฟล์การบันทึกและบันทึกไว้ใน Google Drive > My Drive > Meet Recordings


เรียนออนไลน์ด้วย
Google Meet สำหรับนักศึกษา

ข้อปฏิบัติในการเรียนออนไลน์  - นักศึกษาช่วยกันติดต่อช่วยเช็คระหว่างเพื่อน 
    - ควบคุมการใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมและมีคุณภาพ
    - ซื่อสัตย์ มีคุณธรรม จริยธรรม
    - พัฒนาทักษะ ความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ด้วยเครื่องมือดิจิตอล
    - ตั้งใจเรียนรู้ด้วยตนเอง พัฒนาตนเองเสมอ
    - การดูแลสุขภาพตนเอง ป้องกันการเจ็บป่วย และอันตรายอื่น 

 การเรียนออนไลน์ ด้วย Google Meet บนคอมพิวเตอร์

การเรียนออนไลน์ ด้วย Google Meet บนมือถือและแท็บเล็ต

ข้อมูลอ้างอิง  

   https://meet.google.com/

·       https://gsuite.google.co.th/intl/th/products/meet/

·      

ht   https://ict.buu.ac.th/filePdf/Hangout-Meet.pdf

·       www.sct.ac.th